Waarom Regenesis Therapie?

De Regenesis therapeut heeft geleerd de Blue Dot Energy in het eigen lichaam te activeren.

Met deze energie kan hij of zij de energie in de cellen van de cliënt tot actie aanzetten.

De behandelaar fungeert als het ware als een soort startkabel. Als katalysator zorgt de therapeut ervoor dat het lichaam van de ander de lichaamseigen energie gaat gebruiken om verandering in werking te zetten.

Er wordt door de behandelaar dus niet gemanipuleerd, rechtgezet of gecorrigeerd.

Alle actie die plaatsvindt, komt voort uit het eigen lichaam.

Dat betekent dus dat er nooit schade aangericht kan worden; Blue Dot Energy is gericht op het herstellen van de oorspronkelijke, perfecte staat van iedere cel.