De behandeling

De behandeling start altijd met het uitlijnen van de atlas, de draaier (de eerste en tweede halswervel) en de verdere wervelkolom. De gebeurt zoveel mogelijk staand, maar als dit problemen oplevert, kan het ook zittend of liggend op de behandeltafel plaatsvinden.

Tijdens de verdere behandeling raakt de therapeut het lichaam van de cliënt aan; dit kan gewoon door kleding heen. Dit aanraken is zacht en volkomen pijnloos. De cliënt zit hierbij op een stoel of ligt op de behandeltafel.

Een behandeling duurt ongeveer anderhalf uur.

Hoeveel behandelingen nodig zijn is niet van tevoren te bepalen; klachten die zich al jaren voordoen, zullen meestal niet in een behandeling verdwijnen.

In de praktijk blijkt dat het effect van een behandeling vaak nog dagen lang doorwerkt.